Zamówienia publiczne bez tajemnic

szkolenie:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

(2 dni – ok. 16 godzin szkoleniowych)

Prowadzi:
Patryk Lewicki

Przedsiębiorca,
specjalista ds. zamówień publicznych

Prowadzi:
Sławomir Lewicki

Specjalista ds. Prawa Zamówień Publicznych

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy / Pracownicy działu zamówień publicznych / Osoby biorące udział w przetargach.

Usługa dedykowana jest dla osób, które w przyszłości chcą korzystać z Zamówień Publicznych. Właścicieli firm, menedżerów, pracowników działu zamówień publicznych 

Trenerzy

Zamówień publicznych

Patryk Lewicki

 

Przedsiębiorca zatrudniający ok. 350 pracowników. Wspólnik trzech spółek. Prezes Spółdzielni Socjalnej. Dyrektor, oraz mózg zarządzający firmą Contact Sp. z o.o. Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, oraz funduszy krajowych. Od ponad 5 lat odpowiedzialny za udział oraz realizacje przetargów w firmach sprzątających, oraz spółdzielniach socjalnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkoleniach dla biznesu z zakresu zamówień publicznych, zarządzania, pozyskiwania dotacji. Jedyny przedstawiciel Polski zachodniej w radzie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, członek komisji rewizyjnej Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie, przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w komitecie monitorującym programu Polska – Brandenburgia. W latach 2014-2016 Starosta Sulęciński.

Sławomir Lewicki

 

Specjalista ds. Prawa Zamówień Publicznych, były Dyrektor ds. inwestycji odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia kopalni kruszyw zgodnie z ustawą Prawo Górnicze. Były Dyrektor transportu odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Były Komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne, finansowe i ochronę obiektów. Odpowiadał za planowanie postępowań przetargowych, sporządzanie dokumentacji. Obecnie na swoim koncie posiada kilkanaście przeprowadzonych szkoleń z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Cel szkolenia

Zamówienia publiczne

Szkolenie wraz z ćwiczeniami i warsztatami praktycznymi przygotowuje m.in. do rozróżniania podstawowych aktów wykonawczych, samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania, samodzielnego wyboru najkorzystniejszej oferty, postępowania podczas wniesienia wadium, postępowania w przypadku rażąco niskiej ceny oraz sporządzania umowy i jej zmian w sprawach Zamówień Publicznych.

Efekty szkolenia

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik będzie:
 • rozróżniać podstawowe definicje występujące w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • rozróżniać kryteria oceny ofert
 • tworzyć opis przedmiotu zamówienia
 • potrafić postępować podczas wystąpienia rażąco niskiej ceny
 • rozróżniać podstawowe akty wykonawcze do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • rozróżniać tryby postępowania podstawowego z uwzględnieniem wariatów tj. z brakiem negocjacji, z możliwością negocjacji, z koniecznością przeprowadzenia negocjacji
 • przygotowywać i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej UE
 • rozróżniać przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • rozróżniać przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy
 • posiadać wiedzę jak analizować potrzeby zamawiającego
 • prawidłowo składać ofertę w Zamówieniach Publicznych
 • wybierać najkorzystniejszą ofertę
 • stosować Środki Ochrony Prawnej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • dokonywać zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych
 • rozróżniać przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki
 • rozróżniać warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny
 • prawidłowo postępować podczas wizji lokalnej
 • prawidłowo postępować podczas wniesienia wadium w zamówieniach publicznych
 • posiadać praktyczne umiejętności z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • właściwie postępować oraz samodzielnie działać
 • prawidłowo prowadzić procedury związane z Prawem Zamówień Publicznych

Program szkolenia

zamówienia publiczne

Usługa przygotowuje do prawidłowego postępowania w sprawach Zamówień Publicznych.

 • Przedstawienie podstawowych definicji występujących w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Omówienie podstawowych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Postępowanie poniżej progów Unijnych. Tryb podstawowy z uwzględnieniem wariatów
  1. z brakiem negocjacji
  2. z możliwością negocjacji
  3. z koniecznością przeprowadzenia negocjacji
   (ćwiczenia)
 • Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki zastosowania. (ćwiczenia)
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE. (ćwiczenia)
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny. (ćwiczenia)
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe. (ćwiczenia)
 • Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy. (ćwiczenia)
 • Kryteria oceny ofert. (ćwiczenia)
 • Opis przedmiotu zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego. (ćwiczenia)
 • Wizja lokalna. (ćwiczenia)
 • Składanie i otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty. (ćwiczenia)
 • Wadium w zamówieniach publicznych. (ćwiczenia)
 • Rażąco niska cena. (ćwiczenia)
 • Środki Ochrony Prawnej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Umowy oraz zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)

Materiały dla uczestników

Materiał szkoleniowy w formie papierowej (skrypt)
Materiały piśmiennicze – notatnik, długopis.

Harmonogram szkolenia

zamówienia publiczne

Szkolenie zaplanowane jest na 2 dni, łącznie 16 godzin szkoleniowych. Po każdej godzinie przewidziana jest przerwa.
Godzina szkoleniowa trwa 45 min.

Dzień 1

 • 09:00-09:45 Przedstawienie podstawowych definicji występujących w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • 09:50-10:35 Omówienie podstawowych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • 10:40-11:25 Postępowanie poniżej progów Unijnych. Tryb podstawowy z uwzględnieniem wariatów
 • 11:30-12:15 Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki zastosowania
 • 12:15-12:45 PRZERWA
 • 12:45-13:30 Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE
 • 13:35-14:20 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny
 • 14:25-15:10 Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • 15:15-16:00 Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy

Dzień 2

 • 09:00-09:45 Kryteria oceny ofert
 • 09:50-10:35 Opis przedmiotu zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego
 • 10:40-11:25 Wizja lokalna
 • 11:30-12:15 Składanie i otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 • 12:15-12:45 PRZERWA
 • 12:45-13:30 Wadium w zamówieniach publicznych
 • 13:35-14:20 Rażąco niska cena
 • 14:25-15:10 Środki Ochrony Prawnej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • 15:15-16:00 Umowy oraz zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Nazwa szkolenia

Zamówienia publiczne dla początkujących.

Miejsce szkolenia

Dopasowane do potrzeby klienta

Czas trwania szkolenia

Proponowane 16 godz szkoleniowych (możliwość dopasowania do potrzeb klienta)

Cena szkolenia

Do ustalenia – w zależności od liczby godzin oraz oczekiwań klienta

W Cenie szkolenia

Audyt badający wiedzę i potrzeby uczestników przed szkoleniem.
Program, ćwiczenia, warsztaty dopasowane do potrzeb i branży klienta.
Materiały szkoleniowe dedykowane dla Firmy Klienta.
Do 10 dni roboczych po szkoleniu uczestnicy mają prawo konsultacji z trenerem.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony Zaświadczeniem.

p

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

Pliki do pobrania

Pobierz program szkolenia w formacie PDF by mieć do niego wygodny dostęp w kazdym momencie.

SZKOLENIA DLA BIZNESU I INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami

Chętnie Ci doradzimy

65-775 Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

tel. +48 576 910 252
mail: kontakt@szkolenia-doit.pl