Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

kurs:

Stosowanie środków
ochrony roślin

Czas trwania:
2 dni – 14 godz. szkoleniowych

Grupa docelowa

Usługa dedykowana jest dla osób 18+, które będą wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin i prowadzić niezbędną dokumentację.

Cel szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, w tym: przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu, prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.

Efekty szkolenia

Absolwenci szkolenia będą posiadali wiadomości z zakresu:
 • charakterystyki środków ochrony roślin
 • integrowanej ochrony roślin
 • przepisów bhp i przepisów prawnych związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin
 • zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • wiadomości dotyczące zasad konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin.

Materiały dla uczestników

Podręczniki, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem zajęć.

Program szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin

Szkolenie trwa 2 dni, łącznie 14 godzin szkoleniowych. Po każdej godzinie przewidziana jest przerwa. Godzina szkoleniowa trwa 45 min.

Szkolenie realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.05.2013 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych (1 h)
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin (1 h)
 3. Integrowana ochrona roślin (2,5 h)
 4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko (3 h)
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony (2 h)
 6. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (4,5 h)

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Nazwa szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin

Termin szkolenia

Do ustalenia

Miejsce szkolenia

Stacjonarnie Zielona Góra, Żary, Wolsztyn

Czas trwania szkolenia

2 dni – 14 godz. szkoleniowych

Cena szkolenia

Do ustalenia – w zależności od liczby godzin oraz oczekiwań klienta

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.05.2013 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Egzamin końcowy przeprowadzony jest przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.

p

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

SZKOLENIA DLA BIZNESU I INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami

Chętnie Ci doradzimy

65-775 Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

tel. +48 576 910 252
mail: kontakt@szkolenia-doit.pl