Uzyskaj uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych

kurs:

Spawanie metodą MAG.
Wykonywanie spoin pachwinowych

Czas trwania:
25 dni –145 godzin szkoleniowych

Grupa docelowa

Usługa dedykowana jest dla osób 18+, dla których niezbędne jest uzyskanie uprawnień do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Cel szkolenia

Spawanie metodą MAG.
Wykonywanie spoin pachwinowych

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu spawacza w zakresie spoin pachwinowych metodą MAG. Ponadto szkolenie przygotowuje słuchacza do egzaminu spawacza wg. ISO EN-PN 9606-1

Efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie znał:
 • Zasady spawania metodą MAG w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur.
 • Oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali wg obowiązujących norm ISO oraz podstawy ich wytwarzania.
 • Oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję.
 • Obróbkę cieplną złączy spawanych.
 • Niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych.
 • Zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych.
 • Przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych.
 • Podstawowe wiadomości z elektrotechniki.
 • Działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego.
 • Podstawowe przepisy bhp i ppoż.
 • Wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem , egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych.
 • Zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.
Będzie posiadał umiejętności:
 • Przygotowania elementów do spawania ( w tym brzegi do spawania).
 • Dobierania materiałów dodatkowych (gatunek i średnica) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość).
 • Czytania rysunków prostych konstrukcji spawanych.
 • Uruchamiania i obsługiwania urządzeń spawalniczych.
 • Dobierania parametrów spawania.
 • Wykonywania złącz blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/uprawnieniami.
 • Oceniania jakości wykonywanych przez siebie złączy spawanych.
 • Stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i obsługiwania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
 • Udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Postępowania w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

Materiały dla uczestników

Podręczniki, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem zajęć.

Program szkolenia

Spawanie metodą MAG.
Wykonywanie spoin pachwinowych

Szkolenie trwa 25 dni, łącznie 145 godzin szkoleniowych. Po każdej godzinie przewidziana jest przerwa. Godzina szkoleniowa trwa 45 min.

Program zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-02 – Programy szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych.

 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego (2h)
 2. Urządzenia spawalnicze (2 h)
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 h)
 4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej (2 h)
 5. Materiały dodatkowe do spawania (2 h)
 6. Spawanie w praktyce (2 h)
 7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin (2 h)
 8. Metody przygotowania złączy do spawania (2 h)
 9. Kwalifikowanie spawaczy (2 h)
 10. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG (3 h)
 11. Materiały dodatkowe do spawanie (1 h)
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy (1 h)
 13. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry (2 h)
 14. Zajęcia praktyczne (120 h) Zajęcia praktyczne prowadzone są w spawalni szkoleniowej (posiadającej akredytacje IS w Gliwicach oraz TÜV SÜD).

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Nazwa szkolenia

Spawanie metodą MAG. Wykonywanie spoin pachwinowych

Termin szkolenia

Do ustalenia

Miejsce szkolenia

Stacjonarnie Zielona Góra, Żary, Wolsztyn, Lubsko; możliwość zorganizowania kursu w innym miejscu dla grupy zorganizowanej powyżej 10 osób

Czas trwania szkolenia

25 dni –145 godzin szkoleniowych

Cena szkolenia

Do ustalenia – w zależności od liczby godzin oraz oczekiwań klienta

Szkolenie zakończone jest egzaminem prowadzonym przez komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z wymaganiami normy ISO EN PN 9606-1. Uprawnienia uzyskane po pozytywnie zdanym egzaminie to książka Spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza.

p

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

SZKOLENIA DLA BIZNESU I INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami

Chętnie Ci doradzimy

65-775 Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

tel. +48 576 910 252
mail: kontakt@szkolenia-doit.pl