Zamówienia publiczne bez tajemnic

szkolenie:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

(2 dni – ok. 16 godzin szkoleniowych)

Prowadzi:
Patryk Lewicki

Przedsiębiorca,
specjalista ds. zamówień publicznych

Prowadzi:
Sławomir Lewicki

Specjalista ds. Prawa Zamówień Publicznych

Cena netto: 800

Grupa docelowa

Usługa dedykowana jest dla osób, które w przyszłości chcą korzystać z Zamówień Publicznych, pracowników oraz właścicieli firm.

Trenerzy

Zamówienia publiczne

Patryk Lewicki

 

Przedsiębiorca zatrudniający ok. 350 pracowników. Wspólnik trzech spółek. Prezes Spółdzielni Socjalnej. Dyrektor, oraz mózg zarządzający firmą Contact Sp. z o.o. Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, oraz funduszy krajowych. Od ponad 5 lat odpowiedzialny za udział oraz realizacje przetargów w firmach sprzątających, oraz spółdzielniach socjalnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkoleniach dla biznesu z zakresu zamówień publicznych, zarządzania, pozyskiwania dotacji. Jedyny przedstawiciel Polski zachodniej w radzie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, członek komisji rewizyjnej Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie, przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w komitecie monitorującym programu Polska – Brandenburgia. W latach 2014-2016 Starosta Sulęciński.

Sławomir Lewicki

 

Specjalista ds. Prawa Zamówień Publicznych, były Dyrektor ds. inwestycji odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia kopalni kruszyw zgodnie z ustawą Prawo Górnicze. Były Dyrektor transportu odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Były Komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne, finansowe i ochronę obiektów. Odpowiadał za planowanie postępowań przetargowych, sporządzanie dokumentacji. Obecnie na swoim koncie posiada kilkanaście przeprowadzonych szkoleń z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie wraz z ćwiczeniami i warsztatami praktycznymi przygotowuje m.in. do rozróżniania podstawowych aktów wykonawczych, samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania, samodzielnego wyboru najkorzystniejszej oferty, postępowania podczas wniesienia wadium, postępowania w przypadku rażąco niskiej ceny oraz sporządzania umowy i jej zmian w sprawach Zamówień Publicznych.

Efekty szkolenia

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik będzie:
 • rozróżniać podstawowe definicje występujące w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • rozróżniać kryteria oceny ofert
 • tworzyć opis przedmiotu zamówienia
 • potrafić postępować podczas wystąpienia rażąco niskiej ceny
 • rozróżniać podstawowe akty wykonawcze do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • rozróżniać tryby postępowania podstawowego z uwzględnieniem wariatów tj. z brakiem negocjacji, z możliwością negocjacji, z koniecznością przeprowadzenia negocjacji
 • przygotowywać i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej UE
 • rozróżniać przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • rozróżniać przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy
 • posiadać wiedzę jak analizować potrzeby zamawiającego
 • prawidłowo składać ofertę w Zamówieniach Publicznych
 • wybierać najkorzystniejszą ofertę
 • stosować Środki Ochrony Prawnej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • dokonywać zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych
 • rozróżniać przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki
 • rozróżniać warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny
 • prawidłowo postępować podczas wizji lokalnej
 • prawidłowo postępować podczas wniesienia wadium w zamówieniach publicznych
 • posiadać praktyczne umiejętności z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • właściwie postępować oraz samodzielnie działać
 • prawidłowo prowadzić procedury związane z Prawem Zamówień Publicznych

Program szkolenia

Usługa przygotowuje do prawidłowego postępowania w sprawach Zamówień Publicznych.

 • Przedstawienie podstawowych definicji występujących w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Omówienie podstawowych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Postępowanie poniżej progów Unijnych. Tryb podstawowy z uwzględnieniem wariatów
  1. z brakiem negocjacji
  2. z możliwością negocjacji
  3. koniecznością przeprowadzenia negocjacji
   (ćwiczenia)
 • Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki zastosowania. (ćwiczenia)
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE. (ćwiczenia)
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny. (ćwiczenia)
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe. (ćwiczenia)
 • Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy. (ćwiczenia)
 • Kryteria oceny ofert. (ćwiczenia)
 • Opis przedmiotu zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego. (ćwiczenia)
 • Wizja lokalna. (ćwiczenia)
 • Składanie i otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty. (ćwiczenia)
 • Wadium w zamówieniach publicznych. (ćwiczenia)
 • Rażąco niska cena. (ćwiczenia)
 • Środki Ochrony Prawnej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)
 • Umowy oraz zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych. (ćwiczenia)

Materiały dla uczestników

Materiał szkoleniowy w formie papierowej (skrypt) oraz materiał VOD zostanie przekazany uczestnikom usługi przed rozpoczęciem szkolenia. Materiały piśmiennicze – notatnik, długopis.

Zamówienia publiczne

Harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni, łącznie 16 godzin szkoleniowych. Po każdej godzinie przewidziana jest przerwa.
Godzina szkoleniowa trwa 45 min.

Dzień 1

 • 09:00-09:45 Przedstawienie podstawowych definicji występujących w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • 09:50-10:35 Omówienie podstawowych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • 10:40-11:25 Postępowanie poniżej progów Unijnych. Tryb podstawowy z uwzględnieniem wariatów
 • 11:30-12:15 Zamówienie z wolnej ręki – przesłanki zastosowania
 • 12:15-12:45 PRZERWA
 • 12:45-13:30 Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE
 • 13:35-14:20 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny
 • 14:25-15:10 Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • 15:15-16:00 Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia wykonawcy

Dzień 2

 • 09:00-09:45 Kryteria oceny ofert
 • 09:50-10:35 Opis przedmiotu zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego
 • 10:40-11:25 Wizja lokalna
 • 11:30-12:15 Składanie i otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 • 12:15-12:45 PRZERWA
 • 12:45-13:30 Środki Ochrony Prawnej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • 13:35-14:20 Umowy oraz zmiany w umowach w sprawach Zamówień Publicznych
 • 14:25-15:10 Wadium w zamówieniach publicznych
 • 15:15-16:00 Rażąco niska cena

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Szkolenie:

Zamówienia publiczne dla początkujących

Miejsce szkolenia

Wrocław

Czas trwania szkolenia

16 godz. szkoleniowych

Cena szkolenia

800 zł + 23% VAT = 984 zł brutto
800 zł + VAT zw = 800 zł brutto – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu 2 osób – RABAT 5% dla każdego uczestnika.
Przy zgłoszeniu 3 osób lub więcej – RABAT 10% dla każdego uczestnika.

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do 10 dni roboczych po szkoleniu uczestnicy mają prawo konsultacji z trenerem.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa – prosimy o kontakt. Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony Zaświadczeniem.

p

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.

Najbliższe terminy

Termin

Miejsce

Cena netto

Czas trwania

Data szkolenia:

Wkrótce nowe terminy

Miejsce:

Wrocław

Cena netto:

800 zł

Czas trwania:

2 dni
(16 godzin szkoleniowych)

SZKOLENIA DLA BIZNESU I INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami

Chętnie Ci doradzimy

65-775 Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

tel. +48 576 910 252
mail: kontakt@szkolenia-doit.pl